publications

A new online journal has just been established: Transversal: International Journal for the Historiography of Science. I had a pleasure to edit (with Sandra Lang) the first issue: Ludwik Fleck’s Theory of Thought Styles and Thought Collectives: Translations and Receptions.

Project publications:

  1. Paweł Jarnicki, Sandra Lang, Introduction, „Transversal: International Journal for the Historiography of Science” 2016, 1 (1), p. 3-5.
  2. Paweł Jarnicki, The beginnings of the reception of Ludwik Fleck’s ideas in Polish (1936-1989), ”Transversal: International Journal for the Historiography of Science” 2016, 1 (1), p. 21-30.
  3. Paweł Jarnicki, On the Shoulders of Ludwik Fleck? On the Bilingual Philosophical Legacy of Ludwik Fleck and its Polish, German and English Translations (On the Shoulders of Ludwik Fleck – post-print version), „The Translator” 2016, 22 (3), p. 271–286, http://dx.doi.org/10.1080/13556509.2015.1126881.
  4. Paweł Jarnicki, Problems with translations of Ludwik Fleck: the example of the concept of “legitimation”, „Divinatio” 2016, vol. 41 (Autumn – Winter), p. 167-184.
  5. Paweł Jarnicki, O problemach z tłumaczeniami dwujęzycznej spuścizny na przykładzie pojęcia „legitymacji” Ludwika Flecka, „Stan Rzeczy” (forthcoming) 2016, p. 1-12.
  6. Paweł Jarnicki, Ludwik Fleck’s “Polish-German” theory of thought styles and thought collectives, and problems arising from its translation, Poster presented at Entangled Sciences? Relocating German-Polish Scientific Relations (28-30 October 2015, Marburg) http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.5051.8161.
  7. Ludwik Fleck – tradycje – inspiracje – interpretacje, ed. Paweł Jarnicki, Bożena Płonka-Syroka, Bogdan Balicki, Wrocław, Wydawnictwo Fundacji Projekt Nauka & Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 2015, in this volumeBibliografia recepcji teorii Ludwika Flecka w języku angielskim [Reception of Ludwik Fleck's theory in English]; Bibliografia recepcji teorii Ludwika Flecka w języku polskim [Reception of Ludwik Fleck's theory in Polish], p. 235-296, http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.2705.3208.
  8. [Paweł Jarnicki, assistance in prepairing the bibliography in:] Sady, Wojciech (2012): Ludwik Fleck, ed E.N. Zalta, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Summer 2012, substantive revision Apr. 2016), http://plato.stanford.edu/entries/fleck.
  9. Sandra Lang, Conference Report: Ludwik Fleck’s theory of thought styles and thought collectives – translations and receptions. „Somatosphere” 2016: http://somatosphere.net/2016/06/conference-report-ludwik-flecks-theory-of-thought-styles-and-thought-collectives-translations-and-receptions.html.