reception in Polish

  1. Reception of Ludwik Flecks in Polish Language – by year.
  2. Reception of Ludwik Flecks in Polish Language – A-Z.

PRE WAR PERIOD

  1. Julian Rotstadt (1936), [review of: L. Fleck, Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einführung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv, Basel 1935], „Warszawskie Czasopismo Lekarskie”, issue 14-15 (16. of April), p. 258-9. Reprint: „Studia Philosophica Wratislaviensia” vol. 6 (2011), issue 2.
  2. Leon Chwistek (1936), Ciekawa książka [review of: L. Fleck, Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einführung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv, Basel 1935], „Pion”, issue 33 (15. of August), p. 6-7. Reprint: „Studia Philosophica Wratislaviensia” vol. 6 (2011), issue 2.
  3. Izydora Dąmbska (1937), Czy intersubiektywne podobieństwo wrażeń zmysłowych jest niezbędnym założeniem nauk przyrodniczych?, „Przegląd Filozoficzny” vol. 40, issue 3, p. 288-294. Reprint: L. Fleck, Style myślowe i fakty, Warszawa 2007.
  4. Jan Dembowski (1939), [review of: L. Fleck, Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einführung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv, Basel 1935; O obserwacji naukowej i postrzeganiu w ogóle, „Przegląd Filozoficzny” 1935, p. 57-76; Zagadnienie teorii poznawania, „Przegląd Filozoficzny” 1936, p. 3-37]. „Nauka Polska” vol. 24, p. 435-439. Reprint: „Studia Philosophica Wratislaviensia” vol. 6 (2011), issue 2.
  5. Tadeusz Bilikiewicz (1939), Uwagi nad artykułem Ludwika Flecka „Nauka a środowisko”, „Przegląd Współczesny”, vol. 18, issue 8-9, p. 157-167. Reprint: L. Fleck, Psychosocjologia poznania naukowego, Lublin 2006; L. Fleck, Style myślowe i fakty. Warszawa 2007.
  6. Tadeusz Bilikiewicz (1939), Odpowiedź na replikę Ludwika Flecka,”Przegląd Współczesny”, vol. 18, issue 8-9, p.175-176. Reprint: L. Fleck, Psychosocjologia poznania naukowego, Lublin 2006; L. Fleck, Style myślowe i fakty. Warszawa 2007.